Powrót do sprawności po urazach kończyn dolnych u piłkarzy

Powrót do sprawności po urazach kończyn dolnych u piłkarzy

Piłka nożna Brak komentarzy do Powrót do sprawności po urazach kończyn dolnych u piłkarzy

Piłka nożna jest jednym z najbardziej kontaktowych sportów, tym samym zaś jest dyscypliną bardzo kontuzjogenną. Do najczęstszych problemów, z którymi zmagają się zawodowi sportowcy zalicza się urazy kończyn dolnych – szacuje się, że obejmują one nawet 75 – 80% wszystkich kontuzji sportowych. Wiąże się to oczywiście ze szczególną aktywnością kończyn dolnych w tym sporcie: sukces piłkarski zależy bowiem od dobrze wypracowanej techniki oraz umiejętności zastosowania licznych elementów angażujących wszystkie elementy składowe kończyn dolnych, takie jak: mięśnie, ścięgna, chrząstki.

Ważna jest także specyfika samego sportu. Urazy kończyn dolnych w dużej mierze są wynikiem specyficznej ich aktywności. W odróżnieniu od dyscyplin lekkoatletycznych piłka nożna wymaga ogromnej ruchomości kończyn, a także wprowadzenia biegania opartego o zasadę interwału, czyli zastosowanie nagłych przyspieszeń, szybkiej zmiany kierunku. Powstałe urazy są z reguły konsekwencją niedostatecznego przystosowania mięśni, stawów, ścięgien do obciążeń, z którymi musi mierzyć się piłkarz.

Najczęstsze urazy kończyn dolnych, dotyczące osób zawodowo uprawiających piłkę nożną, to skręcenia stawów, naciągnięcia mięśni oraz stłuczenia. Ryzyko obejmuje przede wszystkim staw kolanowy i kostkę, ścięgno Achillesa, mięśnie łydki i uda. Nieraz są to urazy bardzo skomplikowane, które nie pozostają bez konsekwencji w dalszym życiu sportowym. Źle wyleczone i nieprawidłowo rehabilitowane urazy kończyn dolnych mogą skutkować niestabilnością stawów, nawracającymi i trudniejszymi w doleczeniu kontuzjami wtórnymi.

Kontuzje są wpisane w sport zawodowy i całkowite ich uniknięcie w którejkolwiek dyscyplinie nie jest możliwe. Można jednak, zarówno za pomocą działań prewencyjnych, jak i podejmowanej po wystąpieniu urazów kończyn dolnych rehabilitacji zminimalizować negatywne ich konsekwencje.

Jednym z najważniejszych elementów umożliwiających zapobieżenie wystąpieniu urazów kończyn dolnych jest właściwie przeprowadzona rozgrzewka. Jako że wchodzące w jej skład ćwiczenia każdorazowo powinny być dopasowane do specyfiki konkretnej dyscypliny sportowej, FIFA przygotowała swoje wytyczne w tym zakresie, oparte na badaniach medycznych i testach przeprowadzonych przez najlepszych specjalistów. Istotne są ćwiczenia rozciągające, gdyż prawidłowe naciągnięcie mięśni zmniejsza ryzyko wystąpienia przykurczy oraz naderwania, opóźnia także powstawanie zmian zwyrodnieniowych. Ważne, by podejmowane w tym zakresie aktywności angażowały wszystkie grupy mięśni tak, by te ulokowane po jednej stronie uda nie przeważały nad przeciwległymi. Nadmierne rozbudowanie jednej części także może prowadzić do urazów kończyn dolnych w osłabionej części.

Jeśli do urazu już dojdzie, istotna jest prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja. Powinna ona odbywać się dwuetapowo: w pierwszej kolejności w zakresie wczesnej rekonwalescencji, w drugiej zaś w postaci tzw. rehabilitacji funkcjonalnej. Na każdym etapie rehabilitacji po urazach kończyn dolnych weryfikowane powinny być dopuszczalne obciążenia tak, by powrót do pełnej sprawności oznaczał przywrócenie zarówno pełnego zakresu ruchu kontuzjowanej kończyny, jak i maksymalnej siły mięśniowej.

Długość leczenia kontuzji zależy przede wszystkim od stopnia uszkodzenia. Presja, jaka towarzyszy profesjonalnym sportowcom sprawia, że zawodowcy odczuwają konieczność jak najszybszego powrotu do treningów, jednak tylko prawidłowa, nie przyspieszana sztucznie rehabilitacja gwarantuje, że urazy kończyn dolnych nie będą nawracały. Wymuszona przerwa w aktywności fizycznej i późniejsza praca na niższych obciążeniach prowadzi do obniżenia ogólnej sprawności piłkarza, stąd też powrót do pełnego cyklu treningowego jest możliwy dopiero wówczas, gdy zarówno zakres ruchowy kończyny dolnej, jak i siła mięśni zbliża się do wyjściowej wartości. Pośpiech i presja jest w tym przypadku złym doradcą i należy z całą mocą zdawać sobie z tego sprawę.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Search

Back to Top