Kontuzja kolana w tenisie

Kontuzja kolana w tenisie

Tenis Brak komentarzy do Kontuzja kolana w tenisie

Staw kolanowy jest jednym z elementów najbardziej narażonych na kontuzje w przypadku tenisistów. Do urazów w tej części nogi przyczynić się może nagły ruch, o jaki nietrudno w tenisie, ale także wskutek uderzenia. W zależności od siły i kierunku urazu mechanicznego kontuzja stawu kolanowego u tenisisty może polegać na złamaniu kości w stawie, skręcenie, uraz łąkotki. Sama kontuzja stawu kolanowego może także stać się przyczyną dalszych dolegliwości, prowadząc do zwyrodnień czy urazów mięśniowych.

W przypadku profesjonalnego uprawiania sportu nie warto liczyć na to, że kontuzja stawu kolanowego zaleczy się samoistnie. Pierwszą przyczyną konieczności poważnego traktowania urazów są możliwe, wymienione wyżej komplikacje. Po drugie, staw kolanowy to ten element kończyny, który wyróżnia się szczególnie złożoną budowę. Po trzecie zaś, tenis – podobnie jak kilka innych dyscyplin sportowych – w znaczący sposób obciąża kończyny dolne.

Alarmowym sygnałem powinny być nasilające się bóle stawu kolanowego, a także obrzęk czy zasinienie występujące w tym miejscu. Zignorowane mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia ruchomości stawu bądź nawet zablokowania ruchu. Niepożądanymi objawami jest także pojawienie się drętwienia czy trudności w odbieraniu bodźców dotykowych.

Do najczęstszych w przypadku tenisistów kontuzji stawu kolanowego należy skręcenie stawu. Najczęściej wiąże się ono z gwałtownym ruchem, niekiedy skręcającym staw. Do uszkodzenia stawu i jego skręcenia dochodzi czasem wskutek niedocenienia roli prawidłowej rozgrzewki. Skręcenia kolana nie należy bagatelizować, gdyż często towarzyszy mu uszkodzenie torebki stawowej, więzadeł, łąkotek. Skręcenie stawu kolanowego zawsze wymaga interwencji lekarskiej – w przypadku urazów towarzyszących, także chirurgicznej.

Bardzo poważnym u tenisistów urazem jest złamanie kości w obrębie stawu kolanowego. Poważne konsekwencje spośród kontuzji stawu kolanowego mają także dolegliwości w obrębie rzepki: zwichnięcie bądź jej złamanie.

Żadnej z powyższych dolegliwości nie należy lekceważyć. Konsekwencje nieprawidłowo leczonych kontuzji stawu kolanowego mogą być bowiem poważne. Do najczęstszych powikłań zalicza się urazy mięśniowe, polegające na naciągnięciu, naderwaniu lub nawet zerwaniu tkanki. Powstające często zwyrodnienia stawu powodują ból i sztywność, a nawet ograniczenie ruchomości samego kolana, co utrudnia – jeśli nie uniemożliwia – dalszy rozwój kariery zawodniczej.

Najczęściej stosowaną obecnie metodą diagnozowania urazów jest artroskopia. Czasami jest to także znakomite działanie naprawcze, pozwalające uniknąć działalności chirurga. W przypadku operacji gojenie urazu jest długotrwałe, jednak połączenie z prawidłowo prowadzoną rehabilitacją nie wyklucza odzyskania pełnej sprawności i powrotu do profesjonalnego uprawiania sportu.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Search

Back to Top